TIGed

Switch headers Switch to TIGweb.org

Are you an TIG Member?
Click here to switch to TIGweb.org

Home Home Resources Events Strokovni posvet: Zagovorništvo otrok in mladostnikov [Admin Edit]
Strokovni posvet: Zagovorništvo otrok in mladostnikov
Home People Attending Event Blog Event Reviews
DetailsDetails
Start Date & Time
April 20, 2006
8:00 AM
GMT +1

End Date & Time
April 20, 2006
4:00 PM
GMT +1

Location
prostori državnega sveta v Državnem zboru RS
Ljubljana, Slovenia

Event Cost
Free

Event URL
http://www.varuh-rs.si/index...

RSVP Info
Name: Mojca Markizeti
E-mail: mojca.markizeti@varuh-rs.si

Categories
Child & Youth Rights
Human Rights

Tags

You must be logged in to add tags.

DetailsAbout
Varuh človekovih pravic RS pripravlja v sodelovanju z iniciativno delovno skupino za zagovorništvo strokovni posvet Zagovorništvo otrok in mladostnikov, ki bo v četrtek, 20. 4., od 9. do 17. ure v prostorih državnega sveta v Državnem zboru RS.

Ugotavljamo namreč, da se Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah v Sloveniji ne uresničuje tako, kot bi si želeli, to je v otrokovo največjo korist. V različnih zapletenih formaliziranih postopkih (npr. pred sodišči, na centrih za socialno delo, v ločitvenih postopkih...) se otrok sam ne znajde in pogosto nima možnosti izraziti svojega mnenja ali pa tega kljub možnostim ne zna. V civilnih postopkih pogosto interesi staršev prihajajo v navzkrižje z interesi otroka in ta konfliktnost interesov je za otroka sila travmatična.
Otrokove koristi bi morali sicer s posebnimi znanji prepoznati že organi, ki vodijo postopek, in jih nato soočiti z interesi drugih udeležencev v postopku. Ti drugi udeleženci pa so praviloma glasnejši in imajo več moči kot otrok, zato se čedalje intenzivneje izkazuje potreba, da bi otroke v različnih postopkih zastopal zagovornik, ki bi bil glas otroka in bi ga okrepil tam, kjer je šibak.

S posvetom želimo te želje in ideje osvetliti z vseh strani. Ugotoviti želimo,
• ali zagovornika otrok, ki bi otroka oskrboval z informacijami in njegov jezik prevajal v jezik odraslih ter obratno, potrebujemo in kakšnega;
• kako naj bi bil sistem zagovorništva oblikovan, da bi bil v resnično oporo otroku;
• kako ga umestiti v zakonodajni sistem.

K besedi smo povabili številne strokovnjake in vse, ki se vsakodnevno srečujejo s tem vprašanjem, tudi otroke. V prvem delu posveta bodo predstavili svoj pogled na vprašanje zastopništva. Delo se bo nadaljevalo v obliki skupinskih delavnic, stališča, mnenja in predloge pa bomo skušali oblikovati v sklepe posveta. Po posvetu bomo razpravo preselili na svetovni splet. Svoje predloge bodo zainteresirani lahko od 20.4. do 10.5. dodajali tudi preko spletne strani Varuha človekovih pravic RS www.varuh-rs.si. Po končani javni razpravi bomo pripravili poročilo in predloge posredovali pristojnim organom.

Upamo, da bo posvet dal odgovore, ali lahko papirnate ideje zaživijo tudi v praksi in ali Slovenija zmore vzpostaviti sistem "ojačevalca otrokovega glasu", s pomočjo katerega bi lahko otrok svoje pravice uveljavljal v največji možni meri.People Attending People Attending (0)
There are currently no TIG Members attending this event. Want to attend?


DiscussDiscuss This Event
There are currently no dicussions related to this event.


Event Documents Event Documents
There are currently no documents uploaded for this event.


Event Documents Event Blogs
There are currently no blogs related to this event.


Photos Photo Album
There are currently no photos uploaded for this event.